Εταιρεία ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-17
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-03-04
Ημ/νία Λήξης 2027-03-03
Πιστοποιητικό 0048/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί