Εταιρεία ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-17
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-16
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί