Εταιρεία ΜΠΕΤΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-02-26
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-02-25
Πιστοποιητικό 0391/ΔΠ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί