Εταιρεία ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (Α.Ε.Κ.Κ.)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-10-12
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-10-11
Πιστοποιητικό 0169/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί