Εταιρεία ΚΑΤΗΣ ΑΘ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες Διοργάνωσης Εκδηλώσεων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-24
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-23
Πιστοποιητικό 0077/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί