Εταιρεία ΛΑΜΠΡΟΥ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-12-19
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί