Εταιρεία G&P ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΟΕ-GAS PETROL
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και συντήρηση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, L.P.G. Υποδομή και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης ατμών (VRS -Stage 2). Κατασκευή και συντήρηση Σταθμών και Πλυντηρίων αυτοκινήτων. Εγκατάσταση Συστημάτων Εισροών- Εκροών. Έλεγχος, Ρύθμιση και Σφράγιση διατάξεων ρύθμισης της Ποσότητας σε όργανα και συστήματα μέτρησης καυσίμων. Εμπορία πλακετών και φωτιστικών σωμάτων LED
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-02-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-02-01
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί