Εταιρεία GRGENESIS AE
Αντικείμενο Εργασιών Χρήση οχημάτων για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, πυρόσβεσης εκχιονισμού, έρευνας και διάσωσης
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-07
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-06
Πιστοποιητικό 0009/ΟΑ/2020/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί