Εταιρεία Δ. & Β. ΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-23
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-22
Πιστοποιητικό 0049/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί