Εταιρεία ΑΓΡΙΤΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-02-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-02-24
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί