Εταιρεία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-06
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-07-05
Πιστοποιητικό 2023/2754
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί