Εταιρεία ΑΓΑΤΣΑΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών EN 1090-1:2009+A1:2011
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-11-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-11-24
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00087
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί