Εταιρεία LES GRANDES CARRIERES DU SAHEL (G.C.S.)
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-02-26
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-02-25
Πιστοποιητικό 0392/ΔΠ/2024/TUN
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί