Εταιρεία ECO SALONIKA OE
Αντικείμενο Εργασιών Συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων υλικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-01-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-01-17
Πιστοποιητικό 0287/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί