Εταιρεία ΤΕΚΑΛ Α.Ε
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-07-23
Ημερομηνία Τροποποίησης 2021-01-14
Ημ/νία Λήξης 2024-07-22
Πιστοποιητικό 0051/ΠΔ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί