Εταιρεία L&S MARINE SERVICES LTD
Αντικείμενο Εργασιών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-04-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-04-03
Πιστοποιητικό 0180/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί