Εταιρεία ΑΛΚΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Μελέτη, σχεδιασμός, επίβλεψη – παραλαβή & παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ηλεκτρομηχανολογικών & ενεργειακών πόρων. Υπηρεσίες επίβλεψης έργων υποδομής και υπηρεσίες διαχείρισης ή διοίκησης έργων (project management)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-09
Πιστοποιητικό 0032/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί