Εταιρεία ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΑΕΒΤΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΔΟΜΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-02-17
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00034
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί