Εταιρεία LINK Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Εμπορία τηλεπικοινωνιακού και ενεργειακού εξοπλισμού. Υλοποίηση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-09
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί