Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αντικείμενο Εργασιών ΔΟΜΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-04-12
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-04-11
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00479
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί