Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ
Αντικείμενο Εργασιών Μεταλλικές Κατασκευές/ Κτήρια/ Δεξαμενές
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-05-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-04-30
Πιστοποιητικό 0008/ΑΣ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί