Εταιρεία ΤΕΚΑΛ Α.Ε
Αντικείμενο Εργασιών ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-22
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-01-19
Ημ/νία Λήξης 2024-10-21
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00089
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί