Εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών λατομείου
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-10
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-06-07
Ημ/νία Λήξης 2027-06-06
Πιστοποιητικό 0085/MS/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί