Εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡAKΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Αντικείμενο Εργασιών Εκτροφή (εντος ιχθυοκαλλιέργειας) και εμπορία νωπών ιχθύων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-09-27
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-09-26
Πιστοποιητικό ISO 22000
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί