Εταιρεία ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. ΧΑΛΤΕΚ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων. Συντηρήσεις δημοτικών δικτύων ηλεκτροφωτισμού και οδοφωτισμού. Χονδρικό εμπόριο φωτιστικών.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-06-29
Πιστοποιητικό 0233/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί