Εταιρεία ΕΛ.ΣΤ.Α.Ρ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση και αξιοποίηση)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-01-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-30
Πιστοποιητικό 0191/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί