Εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά) επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων. Μεταφορά, πλάσματος αίματος & βιολογικών υλικών.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-28
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-04-16
Ημ/νία Λήξης 2027-04-15
Πιστοποιητικό 0203/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί