Εταιρεία ΛΕΓΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Β.Λ.Ν.Ε.Ξ.Τ. Α.Ε. -ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-01-19
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-01-26
Ημ/νία Λήξης 2027-01-25
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00026
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί