Εταιρεία ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά. Προμήθεια εξοπλισμού. ).
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-09-04
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-04-07
Ημ/νία Λήξης 2024-09-03
Πιστοποιητικό 0110/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί