Εταιρεία ΤΕΚΑΛ Α.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση Έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Λιμενικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Βιομηχανικών - Ενεργειακών και Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων. Διαχείριση κτηριακών υποδομών. Ανέγερση Μεταλλικών Κατασκευών. Σχεδιασμός και Κατασκευή Πλωτών Προβλητών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Εγκατάσταση Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων. Κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης μέχρι 19bar.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-07-23
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-02-06
Ημ/νία Λήξης 2024-07-22
Πιστοποιητικό 0044/ΥΑΕ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί