Εταιρεία NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση , Θέση σε Λειτουργία , Παραμετροποίηση, Συντήρηση, Υποστήριξη και Διαλειτουργικότητα: • Πληροφοριακών Συστημάτων (λογισμικού & εφαρμογών) & Συστημάτων Επικοινωνίας • Συστημάτων (Λογισμικό & Υλικό) Ευφυών Πόλεων Συστημάτων (Λογισμικό & Υλικό) Ευφυούς Αστικής και Περιαστικής Κινητικότητας • Συστημάτων (Λογισμικό & Υλικό) Ευφυούς Στάθμευσης • Συστημάτων (Λογισμικό & Υλικό) Αποτροπής & Ελέγχου Παράνομης Στάθμευσης • Συστημάτων (Λογισμικό & Υλικό) Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών & Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού (e-wallet) • Συστημάτων (Λογισμικό & Υλικό) Κόμβων Κινητικότητας (Mobility Hubs) • Συστημάτων (Λογισμικό & Υλικό) Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών • Συστημάτων (Λογισμικό & Υλικό) Ηλεκτρονικών Διαβουλεύσεων & Ερευνών Αγοράς • Συστημάτων (Λογισμικό & Υλικό) Συνδυαστικής Κινητικότητας • Συστημάτων (Λογισμικό & Υλικό) Υλικού Πραγμάτων του Διαδικτύου (ΙοΤ) • Συστημάτων Στάθμευσης • Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων Κινητικότητας Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση , Θέση σε Λειτουργία , Παραμετροποίηση, Συντήρηση και Υποστήριξη Υπηρεσιών Φιλοξενίας στο Υπολογιστικό Νέφος (cloud services) Εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, παραμετροποίηση, εκπαίδευση χρηστών & συντήρηση προϊόντων πληροφοριακών συστημάτων & συστημάτων επικοινωνίας καθώς και εξοπλισμού. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού Παροχή Μελετητικών Υπηρεσιών Συστημάτων Ευφυών Πόλεων & Ευφυούς Κινητικότητας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-12-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-12-01
Πιστοποιητικό 0180/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί