Εταιρεία FORTRAK ΕΠΕ
Αντικείμενο Εργασιών Εμπορία ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, επαγγελματικών και επιβατικών αυτοκινήτων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-31
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-30
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί