Εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών και υπηρεσιών εστίασης
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-11-23
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-11-22
Πιστοποιητικό 0268/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί