Εταιρεία LES GRANDES CARRIERES DU SAHEL (G.C.S.)
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-15
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-06-02
Ημ/νία Λήξης 2024-02-14
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00032/3
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί