Εταιρεία ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΙΘΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Διαχείριση και επεξεργασία Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-10-24
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί