Εταιρεία ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Επεξεργασία και ανακύκλωση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Μεταλλικές κατασκευές. Επισκευή και συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, υπερκατασκευών, οχημάτων και ειδικών οχημάτων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-11-26
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-12-14
Ημ/νία Λήξης 2024-11-25
Πιστοποιητικό 0055/ΥΑΕ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί