Εταιρεία «LIGHT EQUIPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-06-19
Πιστοποιητικό 0228/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί