Εταιρεία ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Πρόσθετο σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-26
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-07-25
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00332
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί