Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-03-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-03-19
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00343
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί