Εταιρεία ΤΕΒΑΡ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών α) την προσβάσιμη είσοδο β) την προσβάσιμη όδευση (οριζόντια και κάθετη) γ) την εκπαίδευση/ κατάρτιση του προσωπικού
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-05-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-05-01
Πιστοποιητικό 2023/2708
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί