Εταιρεία ΕΝΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή υπηρεσιών μηχανικού για ενεργειακά έργα
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-29
Πιστοποιητικό 0209/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί