Εταιρεία ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων Χωματουργικές εργασίες
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-01-15
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-01-14
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί