Εταιρεία GOplast Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Χονδρικό εμπόριο και τεχνική υποστήριξη πλαστικών ειδών (ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων) & ανακυκλώσιμων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-11
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-10
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί