Εταιρεία ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ
Αντικείμενο Εργασιών Εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων και διαχείρισης περιβάλλοντος και παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-19
Ημερομηνία Τροποποίησης 2021-10-14
Ημ/νία Λήξης 2024-04-18
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί