Εταιρεία ERGO CLEANING SERVICES Ο.Ε.»
Αντικείμενο Εργασιών Πάσης φύσεως καθαρισμοί δημόσιων και ιδιωτικών χώρων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-09-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-09-24
Πιστοποιητικό 2023/99.00510
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί