Εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑ - ΙΝΝΟ-ΛΑΝΤ Ε.Π.Ε.ΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς. Ενέργειες Φυσικής και Ηλεκτρονικής Δημοσιότητας, Διεξαγωγής Ερευνών Πεδίου, καθώς και προαγωγής της Κοινωνικής Ένταξης Ευπαθών Ομάδων και ανάδειξης της Κοινωνικής Καινοτομίας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-11
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-02-09
Ημ/νία Λήξης 2027-02-08
Πιστοποιητικό 0015/ΠΔ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί