Εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΔΟΜΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-27
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-04-26
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00058
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί