Εταιρεία ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΠΟΖΟΛΑΝΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ CEM IV/ B-P 32.5 N
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-17
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-02-16
Πιστοποιητικό ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί