Εταιρεία LINDOS OLYMPIA INTERNATIONAL VILLAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών HOTEL ACCOMODATION
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-06-09
Πιστοποιητικό 0099.00350/HAE/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί