Εταιρεία ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών - Εμπορία εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης. - Εμπορία εξοπλισμού τηλεμετρίας-τηλε-ελέγχου αντλιοστασίων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης. - Εγκατάσταση και κατασκευή (συναρμολόγηση) αντλιοστασίων, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. - Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας-τηλε-ελέγχου αντλιοστασίων επεξεργασίας λυμάτων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-08-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-08-09
Πιστοποιητικό 0343/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί