Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΠΕΤΣΑΣ
Αντικείμενο Εργασιών Αδρανή υλικά σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένα για χρήση στα τεχνικά έργα και στην οδοποιία
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-31
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00206
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί